Kontrola zaměstnanců

Ne všichni zaměstnanci na světě jsou vzorní. Tak to prostě je. Ale proč je zaměstnávat právě u nás? Proč platit za práci, která nikdy nebyla odvedena? Samozřejmě, nelze kontrolovat vždycky všechno a všechny. Ale… ale proč to neudělat alespoň tam, kde je to možné? Podrobně sledovat činnost zaměstnanců, srovnávat ji a analyzovat, není v silách žádného manažera, který pro tento účel nemá šikovného pomocníka. Takovým pomocníkem je právě eDetektiv, který sleduje minutu po minutě vše, co dělají zaměstnanci na pracovních počítačích. Shromažďuje informace o spuštění jednotlivých aplikací až po detaily, jako jsou konkrétní názvy navštívených internetových stránek. Díky své přirozené inteligenci pozná, co by pracovník dělat neměl, a podá o tom zprávu jeho nadřízenému. Má mnoho zkušeností, a tak se nenechá zmást ani tak „nezjistitelnými“ věcmi, jako je hraní flashových her nebo trávení času nad internetovými diskusemi.

Morální aspekt

Žádný manažer si nemůže být zcela jist, že jeho zaměstnanci v práci opravdu vždy dělají to, co mají. Platit zaměstnance, který nemá na práci čas, znamená poškozovat organizaci a zprostředkovaně i ostatní (pracující) zaměstnance, mezi které je aktuálně rozpuštěna povinnost „méně aktivního“ kolegu uživit. Mezi každou organizací a jejím zaměstnancem byla uzavřena pracovní smlouva. Tyto pracovní smlouvy jsou velmi rozdílné, ale všechny se shodují ve dvou bodech: zaměstnavatel je povinen zaměstnanci platit mzdu a zaměstnanec je povinen vykonávat svěřenou práci. Objeví-li se smutný příklad zaměstnavatele, který není schopen platit mzdu, bývají toho plné noviny. Ale co když zaměstnanec nevykonává svou práci? O takových se nepíše ani nemluví, ačkoliv je jich tisícinásobně více než neplatících zaměstnavatelů. Kontrola zaměstnanců není jen morálním právem, ale morální povinností manažera. A to nejen vůči majitelům, ale i vůči klientům a ostatním zaměstnancům organizace. Čím nekvalitnější zaměstnanci, tím horší výsledky hospodaření pro majitele, tím horší přístup ke klientovi, tím horší podmínky pro pracující zaměstnance. Plnění této povinnosti ovšem není vůbec jednoduché. Tedy alespoň bez eDetektiva, výkonného rádce, který zjistí o pracovním nasazení jednotlivých pracovníků téměř vše od zapnutí počítače po příchodu do práce až po jeho vypnutí při odchodu domů.

Věcný aspekt

Zavolá-li manažer na pomoc eDetektiva, dostane se mu služby, která je v našich zeměpisných šířkách velmi neobvyklá. Přestože eDetektiv je fakticky služba sestávající z poskytnutí výkonného serveru, dobře nainstalovaného software a databáze, nemusí si organizace, která ho zavolala, dělat starosti s žádnými investicemi ani se obávat toho, že v jejím prostředí bude eDetektiv za její peníze tápat. eDetektiv garantuje všem svým klientům, že zahájí sledování zaměstnanců do hodiny od příjezdu – pro tuto jednu jedinou hodinu potřebuje součinnost ze strany některého z IT zaměstnanců klienta. Dále ručí za to, že požadované výsledky opravdu získá, zanalyzuje a předloží – jinak mu klienti nemusí nic platit. eDetektiv není software, který koupíte a potom, co se vám ho nepodaří nainstalovat, ho provždy schováte do skříně s nápisem „Moje nepovedené nákupy“. Už po pár dnech má eDetektiv zajímavé informace, které zajistí, aby se výlohy spojené s jeho prací jeho klientům rychle vrátily. Zjistí každou nesrovnalost, každé zapnutí počítačové hry, každý přístup na webové stránky nesouvisející s prací, a to stejně dobře jako celkový čas strávený zaměstnancem u jeho počítače. Tyto údaje pečlivě zpracuje a v přehledné formě předloží svému klientovi. Cílem eDetektiva je získání přehledu o času stráveném zaměstnanci prací ve všech aplikacích, které jsou spouštěny na jednotlivých počítačích v rámci organizace. Dojde k odhalení jakéhokoliv použitého programového vybavení bez ohledu na to, zda je instalováno na osobním počítači, serveru nebo dokonce i tehdy, když nevyžaduje instalaci. Detailní analýza odhalí reálnou efektivitu využití fondu pracovní doby i způsoby používání prostředků výpočetní techniky. Klienty eDetektiva nejčastěji zajímá, jak jsou využívány programy:

  1. které nejsou určeny pro pracovní účely (hry, hudba, video apod.),
  2. nebyly na pracovních stanicích původně instalovány (není na ně zakoupena licence),
  3. jsou instalovány, ale nejsou používány (licenci je možné využít na jiném pracovišti nebo ji přestat platit),
  4. nejsou v souladu s bezpečnostní politikou organizace (potenciálně nebezpečný software).

Obrázek č. 1: Detailní přehled využití aplikací

Přehled o využití aplikací

eDetektiv připravuje všechny přehledy pro jednotlivce, pro klientem definované skupiny uživatelů i pro organizaci jako celek, a to z různých pohledů. Jeden z nich, který je velmi užitečný pro srovnávání uživatelů s podobným pracovním zařazením, kteří by tudíž by měli mít velmi podobné návyky při práci s počítačem, zachycuje obrázek č. 2:

Obrázek č. 2: Přehled o využití Internet Exploreru

Přehled o využití Internet Explorer

eDetektiv sleduje nejen to, jaké aplikace jsou uživateli spouštěny. Např. při použití prohlížeče internetových stránek (Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Netscape Navigator, Opera apod.) je standardně zaznamenáno, po jakou dobu a v jakém čase je prohlížeč spuštěn, a navíc i na které webové stránky uživatel přistupuje. eDetektiv totiž vidí veškeré titulky (text v obvykle modrém proužku v horní částí okna) všech otevřených aplikací. Tímto způsobem eDetektiv rozlišuje využití prohlížeče pro pracovní nebo soukromé účely a získává velmi detailní přehled o aktivitách jednotlivých uživatelů.

Obrázek č. 3: Detailní přehled navštívených stránek

Detailní přehled navštívených stránek

Právní aspekt

Dokonce i nový zákoník práce, často označovaný jako silně levicový, pamatuje na oblast, která eDetektiva velice zajímá, tj. zneužívání svěřených pracovních prostředků, a to včetně výpočetní techniky. V §316 se v odstavci 1 doslova píše:

„Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.“

A nejen to. Kontrolu zaměstnanců považuje tento právní předpis dokonce za výslovnou povinnost vedoucích zaměstnanců. V §302 je výslovně uvedeno, že vedoucí zaměstnanci jsou mimo jiné povinni:

a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,
b) co nejlépe organizovat práci,
………
f) zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,
g) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

eDetektiv je tedy nejen v souladu se zákonem, což potvrzuje i právní stanovisko, ale dokonce má v zákoně přímou podporu.