Konkrétní úspory

Ačkoli kdekdo nabízí své služby a produkty s tvrzením, jakých obrovských výhod a úspor jeho zákazníci dosáhnou, klienti eDetektiva jich skutečně reálně dosahují, což i lze u některých z nich po dohodě ověřit telefonicky.

Obrovskou výhodou eDetektiva je, že s ním zákazník neriskuje promarněnou investici – eDetektiv si vezme peníze až poté, co odvede svoji práci. Přitom na to, aby ji vykonal, nepotřebuje ze strany svého klienta více než jednu jedinou hodinu součinnosti, aby mohl začít pracovat.

Výsledky, které eDetektiv svým klientům poskytuje, jsou zcela objektivní, protože eDetektiv nemá (jakožto externí personální poradce) žádný důvod někoho protežovat nebo někomu naopak škodit. Přestože eDetektiv se profiluje primárně jako externí personální poradce, dokáže pomoci i v oblastech, kde jsou personální poradci zcela bezmocní.

Efektivita práce

Podíl ceny lidské práce na celkových nákladech se díky plošnému růstu životní úrovně a platů kontinuálně zvyšuje ve většině českých organizací. eDetektiv pomáhá svým klientům zvýšit efektivitu práce zaměstnanců (a v horších případech i snížit celkové mzdové náklady) tak, že odhalí zaměstnance využívající fond pracovní doby pro nepracovní účely. Organizace, které správně využily údaje předložené eDetektivem, a přinutily takové „pracovníky“ skutečně pracovat nebo se jich zbavily, dosáhly úspor v řádech milionů korun.

O tom, jakými způsoby eDetektiv k oblasti efektivity práce přistupuje, se dozvíte na stránce o sledování činnosti zaměstnanců.

Bezpečnost

Jako správné očko dbá eDetektiv o bezpečnost svých klientů velmi pozorně. Dokáže zjistit:

  1. zda uživatelé nepoužívají nebezpečné aplikace, které by mohly způsobit zavirování počítačové sítě, a tím i nemalé náklady na její uvedení do pořádku. Mezi takové aplikace patří zejména ICQ, Kazaa, DCP či používání e-mailových účtů mimo organizaci, ze kterých může uživatel nevědomky stáhnout zavirované soubory či back-doory (tj. viry, které umožní útočníkovi proniknout do počítačové sítě organizace).
  2. jakým způsobem používají uživatelé e-mailové účty mimo svých pracovních. Tato schopnost eDetektiva je vyhledávána zejména těmi klienty, kteří nejsou zcela přesvědčeni o loajalitě svých zaměstnanců. eDetektiv se řídí zákonem o listovním tajemství, takže se nedívá do textu jednotlivých zpráv, je ale schopen zanalyzovat jejich předměty.
  3. jsou-li nainstalovány všechny potřebné bezpečnostní záplaty systému i aplikací na počítačích v síti.

Obrázek č. 1: Využívání nebezpečných aplikací

Využívání nebezpečných aplikací

Softwarové licence a hardwarové součástky

Většina těch, kdo se snaží chovat slušně a mít jistotu, že používají pouze řádně zaplacený software to zná: nakupujeme mnohem více licencí, než bychom potřebovali. Ale kolik jich to vlastně potřebujeme? eDetektiv dokáže tuto informaci poskytnout velmi přesně. A to ne tak, že provede jednoduchý „softwarový audit“. eDetektiv přesně zjistí, kolik času strávili uživatelé prací s jednotlivými aplikacemi, a může tak svým klientům vedle prostého sečtení nainstalovaných aplikací sdělit např. i to:

  1. které aplikace by mohly být uživatelům poskytovány prostřednictvím sdílených pracovišť. Typickým klientem, kterému eDetektiv v této oblasti dobře poradil, je společnost zabývající se konstrukční činností, která na základě zrušení nákupu licencí a ukončení placení technické podpory na velmi drahý projekční systém ušetřila více než 1.500.000,- Kč. Z nich následně cca 400.000,- Kč investovala do vybavení dvou pracovišť, kde je tento systém nainstalován a kde se zaměstnanci, na které se nedostala vlastní licence, mohou vystřídat.
  2. jak výhodné by bylo převedení aplikací do terminálového provozu. Zde je typickým klientem společnost, která se rozhodla přestat platit za standardní SW licence a přejít na terminálový provoz a odhadovala, že kompletní realizace aplikačních severů včetně licencí bude stát 3.200.000,- Kč. eDetektiv naprosto přesně spočítal, jak silný hardware a kolik serverových licencí bude tato společnost skutečně potřebovat podle dosavadního využití aplikací, a ušetřil této firmě více než 40% plánovaných nákladů.
  3. jaký software a hardware se na počítačích objevil a jaký byl odstraněn. Prvním zákazníkem, který využil tyto schopnosti eDetektiva byla škola, ve které se z počítačů ztrácely součástky. Bylo potřeba identifikovat, co se odkud kdy ztrácí, aby bylo možné jednodušeji odhalit viníka, což se nakonec i díky eDetektivovi podařilo.
  4. které aplikace jsou uživateli sice používány, ale v rozsahu tak malém, že je možné je nahradit a dosáhnout úspor za softwarové licence. V této oblasti eDetektiv „bodoval“ mnohokrát, a to zejména u klientů, kteří používali robustní informační systémy s drahými uživatelskými licencemi.

Vedle výše zmíněných úspor má eDetektiv i schopnosti prevence před náklady. Snad všude, kde nejsou nastavena tvrdá restriktivní pravidla vůči uživatelům, se občas vyskytne nějaký nelegální software. Za jeho používání hrozí postihy ze strany softwarové policie či BSA. eDetektiv pro své klienty zjišťuje, jaký software je kde nainstalován a tím je chrání před uvalením sankcí.